bispesæde

bispesæde
episcopal residence.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Erik 1. Ejegod — Dansk konge 1095 1103. Døde på Cypern i 1103 under en pilgrimsfærd til Det Hellige Land. Hans Dronning Bodil nåede det Hellige Land, men døde af sygdom. Erik 1. Ejegod oprettede et ærkebispesæde i Lund og fik sin bror Knud den Hellige helgenkåret …   Danske encyklopædi

  • Gabes — var i 5. og 6. århundrede et kendt bispesæde og i den første del af den muhamedanske tid en velbefæstet og rig by …   Danske encyklopædi

  • Nevers — Nervers, by i det indre Frankrig, er smukt beliggende på en skråning ved højre bred af Loire, som her optager Nievre. I romernes skrifter betegnes Nevers som Noviodunum og senere som Nevirnum. Allerede under Chlodovech oprettedes her (506) et… …   Danske encyklopædi

  • Østerbygden — også kaldt Eystri Bygo var den sydligste og største af nordbokoloniområderne i Grønland. Bygden blev grundlagt i 985 af Erik den Røde i det nuværende Julianehåbdistrikt. I bygden lå Eriks gård Brattahlid og bispesædet Garda med domkirke, klostre… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”